StockHome โปรแกรมสต๊อกสินค้าและการผลิตออนไลน์

การกำหนดส่วนประกอบการผลิต BOM แบบใหม่ และระบบรับแพ็คและจัดส่งสินค้า

1. การกำหนดค่าข้อมูลพื้นฐานของสินค้าด้วยตัวช่วยตั้งค่า

1wizard.mp4

2. การสร้าง SKU และ การกำหนดค่าให้ วัสดุประกอบ(BOM)

2product_and_bomSetting.mp4

3. การแก้ไขจำนวนสินค้าในสต๊อก และการผลิตสินค้า

3dashboard_production1.mp4

4. การย้ายสินค้าจากขั้นตอนหนึ่งไปเป็นอีกขั้นตอนหนึง

4moveProcess.mp4

5. การสร้าง SKU , การผลิต และการจัดการ สินค้าที่มี Serial Number

5serailNo_production.mp4

6. การย้ายสินค้าข้ามคลัง

6transfer.mp4

7. การทำใบเสนอราคา และการจัดการ version ของใบเสนอราคา

7quatation.mp4

8. การขายและการตัดสต็อกสินค้า

8saleOrder.mp4

9. การพิมพ์สติ๊กเกอร์`ที่อยู่จ่าหน้าซองและบาร์โคดสินค้า ผ่านโปรแกรม StockHome

9sticker1.mp4